Robbert Keppel, huisarts

Motto: vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.

Bij Robbert w​erd in het begin van zijn studie geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht de interesse voor patiëntveiligheid al opgewekt. In zijn studie geneeskunde was er regulier in het curriculum maar weinig aandacht voor patiëntveiligheid. Robbert koos bewust daarom voor twee wetenschappelijke stages in het Julius Centrum-UMC Utrecht, bij de afdeling patiëntveiligheid.
Tijdens zijn huisartsopleiding in Utrecht had patiëntveiligheid ook nog niet een prominente plaats, maar een toenemende aandacht ervoor was al merkbaar. Robbert heeft zich, als voorzitter van de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen, onder andere sterk gemaakt voor meer aandacht voor patiëntveiligheid, ook in de huisartsenopleiding. 

Nu als praktiserend huisarts blijft Robbert zich inzetten voor een betere patiëntveiligheid, zowel in de huisartsenpraktijk als tijdens de door hem verzorgde PRISMA-trainingen. Samenwerkend problemen analyseren en vervolgens samen tot werkbare oplossingen komen, is waar hij stellig in gelooft. Een echte brede samenwerking is in zijn ogen essentieel om tot meer veiligheid in de zorg te komen. Niet het wegstoppen van incidenten, maar juist het transparant maken ervan; meer melden en bespreken, en daarmee zorgen dat medische processen steeds veiliger worden.   
In zijn visie sluiten de trainingen patiëntveiligheid van MedInsight hier uitstekend bij aan.