Home​​​​​

Wat opdrachtgevers over
ons zeggen.
klik hier

MedInsight B.V. is een geheel onafhankelijk, landelijk werkend trainings- en adviesbureau, uitsluitend actief in de zorgsector. Onze gehele dienstverlening is gericht op verbetering van (ondersteunende) processen bij onze cliënten, waarbij wij als onze core business zien het verlenen van diensten op het gebied van patiënt veiligheidsmanagementsystemen.        Het verzorgen van trainingen incidentanalyse volgens de PRISMA-methode is daar een zeer belangrijk onderdeel van.

​Drie consultants, met jarenlange uiteenlopende ervaring in de gezondheidszorg, hebben in 2007 hun krachten gebundeld, hetgeen heeft geresulteerd in de oprichting van MedInsight. De verschillende achtergronden van onze consultants (medisch, juridisch, financieel) zorgen er voor dat er een breed dienstenpakket kan worden aangeboden, waarvan bijna altijd een trainingscomponent onderdeel uitmaakt. Een uitgevoerde opdracht is voor ons pas geslaagd als er aantoonbare meerwaarde is ontstaan voor de cliënt.

Op onze dienstverlening zijn de hier opgenomen Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK onder nr. 17218508.​​​​​