Lisette Keppel, huisarts

Motto: Veilige zorg, onze gezamenlijke zorg.

Lisette is tijdens haar studie geneeskunde aan de Universiteit Maastricht al zeer geïnteresseerd geraakt in patiëntveiligheid, ze werd getriggerd door een inspirerend facultatief vak over patiëntveiligheid. Dat er tegenwoordig meer (verplicht) aandacht is voor patiëntveiligheid in de medische (vervolg)opleidingen, juicht zij absoluut toe. Na haar arts-examen werkte ze 1,5 jaar als poortarts op een Spoedeisende Hulp en deed ze onderzoek op het gebied van transmurale patiëntveiligheid aan het Julius Centrum, UMC Utrecht. Gedurende haar huisartsopleiding in Utrecht kreeg ze meer en meer aandacht voor kennisoverdracht. Niet alleen in patiëntencontact maar ook met betrekking tot het geven van onderwijs. Na afronden van een onderwijsdifferentiatie was onderwijs geven en trainingen verzorgen, met name op het gebied van patiëntveiligheid, dan ook niet onlogisch.

Als secretaris van het bestuur van de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen was Lisette op landelijk niveau naast de belangenbehartiging van huisartsen in opleiding al betrokken bij de inhoudelijke veranderingen binnen de huisartsopleiding. 
Momenteel is zij bestuurslid van de LHV-Wadi, de afdeling binnen de LHV die de belangen behartigt van waarnemend huisartsen en huisartsen in dienstverband.

Ook als praktiserend huisarts heeft Lisette nog steeds speciale aandacht voor patiëntveiligheid. Casuïstiek bespreken met collega's ziet ze als standaard, omdat het altijd veiliger/beter kan.